O společnostiO společnosti
Kontakt O společnosti Rezervace na STK Ceník služeb

STK Sovětice - stanice technické kontroly

Společnost STK Sovětice CZ s. r. o. se zabývá výkonem části státního odborného dozoru nad technickým stavem vozidel provozovaných na pozemních komunikacích v ČR.

Živelná pohroma ohrozila STK

Dne 3. května 2012 zasáhla obec Sovětice včetně naší STK živelná pohroma v podobě velké vody, jakou žijící občané nepamatují.

Vyřazení STK z provozu nás ale nesrazilo na kolena. Naopak posílilo semknutost kolektivu všech zaměstnanců a našich přátel při vytrvalém úsilí o opětovné zprovoznění celé linky. Proto jsme již brzy pro naše zákazníky mohli znovu otevřít v plném rozsahu.

Odkaz na video z živelné pohromy

http://www.youtube.com/watch?v=zwzqF_HhehQ


Provádíme:

 • technické prohlídky osobních a dodávkových vozidel do 3 500 kg
 • technické prohlídky přípojných vozidel 
 • technické prohlídky na žádost zákazníka (bez zápisu do TP)
 • kompletní přípravu na STK 
 • měření emisí : benzín, diesel, LPG   
 • provádíme technické kontroly a schválení dovozových vozidel
 • test tlumičů, test brzd, seřízení světel


Upozornění:

Technické prohlídky provádíme i bez objednání, pokud je volné místo - kdo nemá rád čekání, doporučujeme objednání!

Objednání na Tel.: 495 446 127, 733 523 403 nebo ONLINE v sekci Rezervace. V aktuální den je možná rezervace pouze telefonicky. 

Na STK přijímáme vozidla do celkové výšky 2 750 mm !!

Na STK a SME nejsme vybaveni platebními terminály pro platbu kartou, proto upřednostňujeme platbu v HOTOVOSTI !!

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly www.stkinfo.cz


Technické prohlídky na traktory a jejich přívěsy provádíme pouze po telefonické domluvě.
                                                                     

Provozní doba:

Po - Pá   7:00 - 20:00
So         8:00 - 15:00

Nezapomeňte s sebou :

Osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technický průkaz)

Osvědčení o registraci vozidla část I. (malý technický průkaz)

Protokol o měření emisí (neplatí pro evidenční kontrolu)


 Ekologické plakety Německo:

Chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývajícího zavádění "ekologických zón" v Německu. Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami bylo ustanoveno označování vozidel tzv. "ekologickou plaketou" dle jednotlivých stupňů znečišťování. Od 1. března 2008 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny" do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů. Čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější vozidlo.

obr.1 Emisní stupně ekologických plaket
1 emisní stupeň (bez plakety)
2 emisní stupeň (červená plaketa)
3 emisní stupeň (žlutá plaketa)
4 emisní stupeň (zelená plaketa)

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

obr.2 Značka začátek zóny
obr.3 Značka konec zóny 
obr.4 Doplňková značka 


Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily , nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je časově neomezená, je však na ní uvedena registrační značka (RZ) vozidla a tím je nepřenosná.

Jak a kde ekologickou plaketu získat?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu (Osvědčení o registraci část II.) motorového vozidla. Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla. 
V naší STK je cena za ekologickou plaketu 300,- Kč. (Cena vč. DPH)


 Ekologické plakety Rakousko:

V souvislosti s postupným zaváděním nízkoemisních zón v Rakousku a s tím související povinnosti označování některých kategorií motorových vozidel příslušnou ekologickou plaketou přinášíme pro potřeby našich motoristů dále popsané informace.

Rakouské ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do emisních tříd EURO 1 až 6 viz obr. 1obr. 1 - Ekologické plakety emisního třídy EURO 1 až 6.

Každá ekologická plaketa je opatřena v dolní části písmenným kódem, kde se provedenou perforací charakterizuje konkrétní motorové vozidlo, jemuž je ekologická plaketa přidělena:

Vysvětlivky:

P = filtr pevných částic, při předložení schválení dílu a dokladu o odborné montáži
M = kategorie M (vozidlo určené k přepravě osob s min. 4 koly)
N = kategorie N (vozidlo určené k přepravě věcí/nákladů s min. 4 koly)
D = vozidla s naftovým motorem
B = vozidla s benzínovým motorem
A = vozidla s alternativním pohonem

 Povinnost označit motorová vozidla ekologickou plaketou se prozatím nevztahuje na motorová vozidla ostatních kategorií (např. M1 – osobní automobily, M2 + M3 - autobusy, L - motocykly, T – traktory, Ss - samojízdné pracovní stroje, atd…), nicméně výhledově lze očekávat rozšíření povinnosti označení vozidel ekologickou plaketou i na některé další kategorie vozidel.

Výjimku pro vjezd do nízkoemisních zón mají historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“ viz obr. a průkazem pro historická vozidla.


obr. 4

Kdy a kde vstoupí v platnost nízkoemisní zóna v Rakousku?

Dle nám nyní dostupných informací se jedná o následující omezení a oblasti nízkoemisních zón s povinností označit motorové vozidlo adekvátní ekologickou plaketou:

V oblasti Vídně a okolí (celá Vídeň, část Dolního Rakouska) byl nebo bude omezen vjezd do nízkoemisních zón:


Od 01. 07. 2014 pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 0 a EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.
Od 01. 01. 2016 pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

obr. 5 – orientační mapa nízkoemisní zóny – Vídeň a Dolní Rakousko

V oblasti Štýrska byl omezen vjezd do nízkoemisních zón:


Od 01. 06. 2012 pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, která byla prvně registrována před rokem 1992, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 0. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 1 a vyšší.
Od 01. 01. 2013 pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou emisní třídou EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.
Od 01. 01. 2014 pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen již s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

Jedná se o omezení v okresních oblastech:

 • Graz a okolí
 • Murtal
 • Bruck-Mürzzuschlag
 • Leoben
 • Deutschlandsberg
 • Hartberg-Fürstenfeld
 • Leibnitz
 • Voitsberg
 • Weiz

Podrobnější informace o lokalitách naleznete v novele zemského zákona č.116/2014 – zde jekonsolidované znění zákona.


obr. 6 - orientační mapa nízkoemisní zóny – střední a dolní část Štýrska

Jako zdroj informací byly použity odkazy: www.akkp.atwww.wko.at a aktuální legislativa Rakouska.

V oblasti Horního Rakouska (na dálničním úseku A1 155km – 176km):