O společnostiO společnosti
Kontakt O společnosti Rezervace na STK Ceník služeb

STK Sovětice - stanice technické kontroly

Společnost STK Sovětice s.r.o. se zabývá výkonem části státního odborného dozoru nad technickým stavem vozidel provozovaných na pozemních komunikacích v ČR.

Živelná pohroma ohrozila STK

Dne 3. května 2012 zasáhla obec Sovětice včetně naší STK živelná pohroma v podobě velké vody, jakou žijící občané nepamatují.

Vyřazení STK z provozu nás ale nesrazilo na kolena. Naopak posílilo semknutost kolektivu všech zaměstnanců a našich přátel při vytrvalém úsilí o opětovné zprovoznění celé linky. Proto jsme již druhý den pro naše zákazníky mohli znovu otevřít v plném rozsahu.

Odkaz na video z živelné pohromy

http://www.youtube.com/watch?v=zwzqF_HhehQ


Provádíme:

 • technické prohlídky osobních a dodávkových vozidel do 3 500 kg
 • technické prohlídky přípojných vozidel 
 • technické prohlídky na žádost zákazníka (bez zápisu do TP)
 • kompletní přípravu na STK 
 • měření emisí : benzín, diesel, LPG   
 • provádíme technické kontroly a schválení dovozových vozidel
 • testy tlumičů, seřízení světel


Upozornění:

Technické prohlídky provádíme i bez objednání, pokud je volné místo - kdo nemá rád čekání, doporučujeme objednání!

Objednání na Tel.: 495 446 127, 733 523 403 nebo ONLINE v sekci Rezervace. V aktuální den je možná rezervace pouze telefonicky. 

Na STK a SME nejsme vybaveni platebními terminály pro platbu kartou, proto upřednostňujeme platbu v HOTOVOSTI !!

Provozní doba:

Po - Pá   7:00 - 20:00
So         8:00 - 15:00

Nezapomeňte s sebou :

Osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technický průkaz)

Osvědčení o registraci vozidla část I. (malý technický průkaz)

Protokol o měření emisí


 Ekologické plakety Německo:

Chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývajícího zavádění "ekologických zón" v Německu. Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami bylo ustanoveno označování vozidel tzv. "ekologickou plaketou" dle jednotlivých stupňů znečišťování. Od 1. března 2008 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny" do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů. Čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější vozidlo.

obr.1 Emisní stupně ekologických plaket
1 emisní stupeň (bez plakety)
2 emisní stupeň (červená plaketa)
3 emisní stupeň (žlutá plaketa)
4 emisní stupeň (zelená plaketa)

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

obr.2 Značka začátek zóny
obr.3 Značka konec zóny 
obr.4 Doplňková značka 


Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily , nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je časově neomezená, je však na ní uvedena registrační značka (RZ) vozidla a tím je nepřenosná.

Jak a kde ekologickou plaketu získat?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu (Osvědčení o registraci část II.) motorového vozidla. Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla. 
V naší STK je cena za ekologickou plaketu 300,- Kč. (Cena vč. DPH)


 Ekologické plakety Rakousko:

V souvislosti s postupným zaváděním nízkoemisních zón v Rakousku a s tím související povinnosti označování některých kategorií motorových vozidel příslušnou ekologickou plaketou přinášíme pro potřeby našich motoristů dále popsané informace.

Rakouské ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do emisních tříd EURO 1 až 6 viz obr. 1obr. 1 - Ekologické plakety emisního třídy EURO 1 až 6.

Každá ekologická plaketa je opatřena v dolní části písmenným kódem, kde se provedenou perforací charakterizuje konkrétní motorové vozidlo, jemuž je ekologická plaketa přidělena:

Vysvětlivky:

P = filtr pevných částic, při předložení schválení dílu a dokladu o odborné montáži
M = kategorie M (vozidlo určené k přepravě osob s min. 4 koly)
N = kategorie N (vozidlo určené k přepravě věcí/nákladů s min. 4 koly)
D = vozidla s naftovým motorem
B = vozidla s benzínovým motorem
A = vozidla s alternativním pohonem

 Povinnost označit motorová vozidla ekologickou plaketou se prozatím nevztahuje na motorová vozidla ostatních kategorií (např. M1 – osobní automobily, M2 + M3 - autobusy, L - motocykly, T – traktory, Ss - samojízdné pracovní stroje, atd…), nicméně výhledově lze očekávat rozšíření povinnosti označení vozidel ekologickou plaketou i na některé další kategorie vozidel.

Výjimku pro vjezd do nízkoemisních zón mají historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“ viz obr. a průkazem pro historická vozidla.


obr. 4

Kdy a kde vstoupí v platnost nízkoemisní zóna v Rakousku?

Dle nám nyní dostupných informací se jedná o následující omezení a oblasti nízkoemisních zón s povinností označit motorové vozidlo adekvátní ekologickou plaketou:

V oblasti Vídně a okolí (celá Vídeň, část Dolního Rakouska) byl nebo bude omezen vjezd do nízkoemisních zón:


Od 01. 07. 2014 pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 0 a EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.
Od 01. 01. 2016 pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

obr. 5 – orientační mapa nízkoemisní zóny – Vídeň a Dolní Rakousko

V oblasti Štýrska byl omezen vjezd do nízkoemisních zón:


Od 01. 06. 2012 pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, která byla prvně registrována před rokem 1992, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 0. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 1 a vyšší.
Od 01. 01. 2013 pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou emisní třídou EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.
Od 01. 01. 2014 pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen již s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

Jedná se o omezení v okresních oblastech:

 • Graz a okolí
 • Murtal
 • Bruck-Mürzzuschlag
 • Leoben
 • Deutschlandsberg
 • Hartberg-Fürstenfeld
 • Leibnitz
 • Voitsberg
 • Weiz

Podrobnější informace o lokalitách naleznete v novele zemského zákona č.116/2014 – zde jekonsolidované znění zákona.


obr. 6 - orientační mapa nízkoemisní zóny – střední a dolní část Štýrska

Jako zdroj informací byly použity odkazy: www.akkp.atwww.wko.at a aktuální legislativa Rakouska.

V oblasti Horního Rakouska (na dálničním úseku A1 155km – 176km):

Dle dostupných informací bude další nízkoemisní oblastí oblast Horního Rakouska na dálničním úseku A1 mezi exitem Enns – Steyr „na 155 km“ a exitem Knoten Haid „na 176km“ s omezením:


Od 01. 07. 2016 pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 s emisní třídou EURO 0 a EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.

Nelze vyloučit, že další obce či regiony zavedly či zavedou omezení vjezdu a nejsou zde uvedeny. Nízkoemisní zóny nejsou v současné době nijak značeny, tedy při vjezdu do nízkoemisní zóny Vás neupozorní žádná dopravní značka. Doporučujeme tedy, aby si motoristé před jízdou do Rakouska vždy ověřili podle své trasy, zda na trase není nízkoemisní zóna a povinnost označit motorové vozidlo ekologickou plaketou. Tyto informace naleznete na webových stránkách www.akkp.at nebo www.wko.at. V případě porušení hrozí motoristovi pokuta ve výši až 2.180,-EUR.

Ekologická plaketa se vydává pro konkrétní vozidlo. Platnost ekologické plakety je neomezená a emisní třída Euro se přiděluje na základě zapsané emisní směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK v Osvědčení o registraci vozidla Část II. (technický průkaz). Další doklady které je možné předložit je doklad o montáži filtru pevných částic, pokud jím je vozidlo dovybaveno a u tzv. „zelených vozidel“ atestu CEMT.

DEKRA CZ a.s. začala se zprostředkováním ekologických plaket do nízkoemisních zón v Rakousku začátkem roku 2015 prostřednictvím sítě vlastních a partnerských stanic technické kontroly. Seznam prodejních míst naleznete na našem webu www.dekra.cz, který je postupně se zaváděním nových distribučních míst aktualizován. Předložené doklady budou na pobočkách STK oskenovány a předány k vyřízení pověřené organizaci v Rakousku. V okamžiku předání žadateli musí být na ekologické plaketě vyznačeny identifikační znaky vozidla.

Cena za ekologickou plaketu je v naší STK 1 100,- Kč (vč. DPH). Lhůta pro vyhotovení včetně všech administrativních úkonů až po konečný výdej ekologické plakety zákazníkovi činí cca 14 kalendářních dnů.